Rozdělení účastníků do autobusu na webu je pouze předběžné. Hlavní váhu má pořadí zaplacení startovného (případné změny jsou pak možné v případě dohody všech dotčených osob). To znamená, že pokud se někdo přihlásil před měsícem a ještě nezaplatil, nemá jistotu, že na něho vyjde autobus, do kterého chtěl. ∴ Více na stránce Nejnovější zprávy.
Mapa trasy
Nejnovější zprávy
Přihlášení účastníků
Seznam účastníků dle autobusů
Návštěvní
kniha
podyji[@]vyskovnice[.]cz

Přihláška na 4. ročník pochodu Stovka Podyjím

Registration form for the 4th Hundred Through Dyje Valley

Vyplň prosím správně tento formulář. Please fill in the form correctly.Povinné údaje

Required information

Osobní údaje budou použity pouze k identifikaci účastníka, statistickému vyhodnocení, jednorázovému pojištění a kontaktování účastníků organizátorem před, během a po akci. Personal information will be used only for persons identification, statistical assessment, single-term insurance and contacting persons by organizers before, during and after the event.

Jméno Given name:
Příjmení Family name:
Údaje zadej tak, aby tvar "Jméno Příjmení" se mohl vyskytnout v 1. pádě na diplomu (tj. používej pouze počáteční velké písmeno a diakritiku).

Datum narození Date of Birth (DD-MM-YYYY): - -

Pohlaví Sex: muž / male žena / female

Adresa bydliště (ulice, obec, PSČ) Home address (Street, City, Zip code):

Okres bydliště (CZ/SK) :
Okres bydliště (pokud je mimo seznam):


Stát Country:
E-mail:

Uveď svoje číslo na mobil, na němž budeš v průběhu pochodu k zastižení. Číslo po pochodu vymažeme z databáze.

Please fill in your phone number you are going to use during the event. Your phone number will be deleted from database afterwards.


Rozhodni se, na kterou trasu vyrazíš: Stovka (110 km, start v pátek večer v Uherčicích) nebo Šedesátka (62,5 km start ve Vranově nad Dyjí v sobotu ráno.

Choose which lengthe of the route you prefer: The Hundered (110 km, start Friday evening in Uherčice) or The Sixty (62,5 km, start at the checkpoint in Vranov Saturday morning)

--> Stovka the Hundred
Šedesátka the Sixty

Do you want the paperwork in English?Další dotazy

Other questions

 • Startovné je 400 Kč, platí se do dvou týdnů od přihlášení (viz stránka o startovném) Startovné na šedesátku je 300 Kč a platí se při registraci na startu ve Vranově. V ceně je mimo jiné drobné občerstvení a voda na kontrolních stanovištích na trase, doprava pro stovkaře ze Znojma na start v Uherčicích, možnost noclehu v místě cíle.
  The participation fee for the Hundred is 20 E and will be payed at the registration in Znojmo. The participation fee for the Sixty is 12 E and will be payed at the registration at the start venue in Vranov. It includes, besides other, small refresherment and water on control points, transfer from Znojmo to the start in Uherčice (for participants of the Hundred) and accommodation in the finish. If you intend to pay in Czech Crowns, please contact the organizers.
  Máš zájem o nocleh v cíli? Do you want to overnight in the finish?

 • Vzhledem ke svým schopnostem rozhodni, o který startovní čas máš zájem v případě rozdělení startu do dvou časů (vyhovění požadavku však není ze strany organizátora zaručeno):

  With respect to your abilities, in case of the split start you rather choose the starting time (the compliance is not guaranteed by the organizer):

  dřívější earlier (21:00)
  pozdější later (23:00)


 • Kontrolní otázka

  Checking question

  Jaké je jméno cílového města pochodu? (Pozor, systém rozlišuje velikost písmen.)

  What is the name of the final city of the march? (Fill case sensitively.)  Než odešleš přihlášku, seznam se s Pravidly pochodu. Ta zahrnují zejména:
  • povinnost dodržení trasy dle pokynů pořadatelů
  • zákaz kouřit a rozdělávat oheň v lese a jakkoliv znečišťovat trasu a její okolí

  Before you submit the form, read the rules. Namely they contain

  • the duty to keep the route according to the instructions of the organizers
  • the ban of smoking and making of fire in forests and any kind of polluting of the track and its surroundings


  Po odeslání přihlášky dostaneš automatické potvrzení na emailovou adresu.

  After submitting, you will receive an automatic notification to the provided email address.Akci pořádá

je součástí

podporují ji