∴ Více na stránce Nejnovější zprávy.
Mapa trasy
Nejnovější zprávy
Vyhodnocení pochodu
2022
Video Podyjím
podyji[@]vyskovnice[.]cz
Česká tábornická unie, tábornický klub Korýši, pořádá dálkový pochod a závod
Czech campers union - the Crustacean club organizes long distance march and race

Stovka Podyjím

Hundred Through Dyje Valley

Uherčice – Bítov – Vranov n. D. – Hardegg – Chýje (Kaja) – pod Šobesem – Hradiště S. H. – Znojmo

délka 110 km
length 110 km

na výšku asi 3000 m (jak kdo)
total ascent approximately 3000 m (depends on individual)

8. – 10. 9. 2023

maximální počet účastníků total available quota of paticipants: 100
v případě nenaplnění kapacity do začátku srpna bude spuštěna registrace na zkrácenou trasu Šedesátka Podyjím startující z Vranova nad Dyjí
in case of non reached quota till the begining of August there will be opened registration for the Sixty Through Dyje Valley starting from Vranov nad Dyjí

POMOCNÍCI DO ORGANIZACE VÍTÁNI, ozvěte se nám e-mailem
Volunteers for organization are wellcome (let us known by email)

podyji[@]vyskovnice[.]cz

Pochod je podporován správami n.p. Podyjí a Thayatal
The event is supported by the headquorters of national parks Podyjí and Thayatal.

Registrace bude spuštěna v létě.
Registration will be launched in summer.

Akci pořádá

je součástí

podporují ji